top of page

Orde en loges

Oude wereld

Het ontstaan

De Orde van Weefsters Vita Feminea Textura is opgericht in 1947. Er bestaat een nauw verband tussen de Orde van Weefsters en de Vrijmetselarij. Dat zit zo.

In de 20ste eeuw kwam de emancipatie van vrouwen op gang. Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog ontdekten vrouwen hun kracht, toen ze ‘mannenwerk’ gingen doen omdat hun mannen waren gedeporteerd of ondergedoken.

Een aantal vrouwen van Vrijmetselaren ontdekte bovendien hoeveel steun hun mannen hadden aan hun lidmaatschap van de Vrijmetselarij, een wereldwijde vrijdenkersbeweging, die al eeuwen bestaat. Zoiets wilden zij óók, maar dan met een symboliek waarvan ze vonden dat die beter bij hun vrouw-zijn paste. Waar Vrijmetselaren werken met de bouwsymboliek, daar kozen deze vrouwen voor de symboliek van het weven.

Orde van Weefsters

 

Na het besluit van zes vrouwen om een eigen Orde op te richten en met hulp van drie Vrijmetselaren is de Orde Vita Feminea Textura ontstaan. Deze Vrijmetselaren hebben de initiatiefneemsters geholpen met het ontwikkelen van de inwijdingsrituelen. Zo’n ritueel is een soort rollenspel,waarbij de inwijdeling ‘op reis’ gaat en daarbij wordt begeleid. Anderen spelen rollen die verwijzen naar diverse aspecten van haar innerlijk, haar omgeving en haar leven. De sfeer is plechtig, er is een vast patroon vanhandelingen, teksten, symbolen, stilte en muziek. Net als bij de Vrijmetselarij wordt gewerkt met drie graden van inwijding en voor elke graad is een apart ritueel.

Nadat de rituelen waren ontwikkeld is de Orde in 1950 daadwerkelijk van start gegaan en vonden de eerste inwijdingen plaats. Sindsdien is de Orde langzaam gegroeid naar de huidige 16 loges, verspreid over het hele land. De volledige naam is nu: Orde van Weefsters Via Feminea Textura. De vertaling van de Latijnse woorden is: het leven van de vrouw is als een weefsel. 

 

De samenleving kan gezien worden als een weefsel. Er zijn veel draden in veel kleuren, die samen dit weefsel vormen. De draad van een individueel mens is in dat weefsel min of meer herkenbaar, maar
verweven met alle andere. Uiteindelijk zou er, als alle draden gaaf en
sterk zijn, als ze goed en soepel verwerkt zijn, een prachtig werkstuk
kunnen ontstaan; iets dat mooi, elastisch en sterk is en met een

herkenbaar patroon.

Als je op deze manier naar de samenleving, naar jezelf en je medemens
kijkt, kan dat bijdragen aan inzicht in je eigen leven.De symboliek van de
Weefsters is niet meer dan een hulpmiddel om zelf te leren kijken,
denken en beschouwen, om te kunnen groeien.

Samen bidden
Tarwe veld
bottom of page